22380-22422

Μητροπόλεως 13, Στυλίδα, Φθιώτιδα, 35300

2231-300321

Λεωφόρος Αθηνών 110, Λαμία, 35100

triangle
About Us

Σεβασμός στο μαθητή

Σεβασμός στην προσωπικότητα του μαθητή

Τα μαθήματά μας αφορούν «μαθητές» κάθε ηλικίας, κάθε επιπέδου και ανάγκης. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την ξένη γλώσσα, την γνωρίζουν μέσα από παραδείγματα, διαλόγους και κινούμενα σχέδια, την κατανοούν και σιγά-σιγά την αφομοιώνουν. Οι έφηβοι προετοιμάζονται για τις εξετάσεις τους, αναπληρώνουν τα κενά τους ή παρακολουθούν τα ενισχυτικά μας μαθήματα ώστε να βελτιωθούν συνολικά και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στην ξένη γλώσσα. Οι ενήλικες μαθαίνουν στο ρυθμό που τους ταιριάζει την ξένη γλώσσα της επιλογής τους. Οι επαγγελματίες τελειοποιούν τις γνώσεις τους ή διευρύνουν το επαγγελματικό τους μέλλον, μαθαίνοντας την ορολογία και ορθή χρήση της ξένης γλώσσας, στην ειδικότητά τους.

  • Διαμορφώνουμε σωστά τις ολιγομελείς τάξεις κι έτσι το μάθημα αποκτά τα πλεονεκτήματα ενός ιδιαίτερου. Η ύλη κυλά γρήγορα, ομαλά και δεν χάνεται από κανέναν μαθητή.
  • Με τους μαθητές που προετοιμάζονται για εξετάσεις, κουβεντιάζουμε ευρύτερα και τους προσφέρουμε υποστήριξη
  • Προσφέρουμε όσες ώρες μαθημάτων χρειάζονται, ώστε οι μαθητές μας να είναι και να νιώθουν σωστά προετοιμασμένοι και απόλυτα έτοιμοι για τις εξετάσεις τους
  • Εάν κάποιο παιδί μάς έρθει αδιάβαστο, δεν αφήνουμε κενά στις γνώσεις του, παρά διαβάζουμε μαζί του.
  • Όπως ελέγχουμε την ύλη, έτσι ελέγχουμε και τους καθηγητές μας ώστε να μπορούν να μεταδώσουν, να καθοδηγήσουν, να στηρίξουν και να δεθούν με την τάξη τους
  • Για κάθε μία τάξη μας, βρίσκουμε τον κατάλληλο ρυθμό διδασκαλίας
  • Δίνουμε προτεραιότητα στη μάθηση και όχι στην ταχύτητα. Άρα χρησιμοποιούμε όσο χρόνο χρειάζεται ώστε όλοι μας οι μαθητές να λάβουν σωστές γνώσεις.
  • Θέτουμε τις σωστές βάσεις σε όλα τα παιδιά: Γραμματική, Συντακτικό, Ορθογραφία, Προφορικός και Γραπτός Λόγος
  • Επιλέγουμε ποιοτική ύλη για κάθε γλώσσα
  • Οι μαθητές μας μαθαίνουν ουσιαστικά την ξένη γλώσσα, τη χρησιμοποιούν σωστά και επιτυγχάνουν στις εξετάσεις τους