22380-22422

Μητροπόλεως 13, Στυλίδα, Φθιώτιδα, 35300

2231-300321

Λεωφόρος Αθηνών 110, Λαμία, 35100

triangle
About Us

Ειδικά προγράμματα

Υπάρχουν 3 ειδικά τεστ, τα οποία εξετάζουν και αξιολογούν τις γλωσσικές (προφορικές και γραπτές) ικανότητες των υποψηφίων στην Αγγλική γλώσσα. Λαμβάνοντας θετική βαθμολογία, ο σπουδαστής, κάτοχος πλέον διπλώματος ή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, μπορεί είτε να κάνει το μεταπτυχιακό του σε κάποιο πανεπιστήμιο, να αναζητήσει εργασία στο εξωτερικό είτε να προσληφθεί από τον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα. Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Σταθογιάννη προετοιμάζει με επιτυχία χρόνια τώρα τους σπουδαστές του, που ενδιαφέρονται να αξιολογηθούν από αυτά τα τεστ.


Πρόκειται για το IELTS (International English Language Testing System), το TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) και το TOEIC (Test of English for International Communication).

IELTS (International English Language Testing System)

Εάν σας ενδιαφέρει να πραγματοποιήσετε προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, να εργαστείτε ή να ζήσετε σε χώρες όπως είναι η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Αγγλία και η Αμερική, τότε θα χρειαστείτε αυτό το δίπλωμα. Το IELTS καλύπτει 2 κατηγορίες: την Ακαδημαϊκή (academic training) που αφορά στους σπουδαστές που προορίζονται για προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό σε αγγλόφωνα εκπαιδευτικά προγράμματα και φορείς και στην Γενική (general training), πιο ευρείας φύσεως, που αφορά στην αναζήτηση εργασίας ή ολοκλήρωση σπουδών 2βάθμιας εκπαίδευσης σε αγγλόφωνες χώρες. Το τεστ κρίνει τις γλωσσικές ικανότητες του υποψηφίου και καλύπτει 4 ενότητες: Την κατανόηση του Γραπτού Λόγου (Reading), την κατανόηση του Προφορικού Λόγου (Listening), την Γραπτή Εξέταση (Writing) και την Προφορική Εξέταση (Speaking).

TOEFL (Test Of English as a Foreign Language)

Το αντίστοιχο αμερικάνικο τεστ για το βρετανικό IELTS, είναι το TOEFL, το οποίο αποτελεί βεβαίωση για το επίπεδο του κατόχου του στην Αγγλική γλώσσα και έχει περιορισμένη ισχύ τα 2 χρόνια. Ζητείται κυρίως από πανεπιστήμια, παγκοσμίως, πριν την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Το εν λόγω τεστ εξετάζει τόσο τις γραπτές όσο και τις προφορικές δεξιότητες του υποψήφιου και πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου. Το τεστ καλύπτει τις εξής 4 ενότητες: Την κατανόηση του Γραπτού Λόγου (Reading), την κατανόηση του Προφορικού Λόγου (Listening), την Γραπτή Εξέταση (Writing) και την Προφορική Εξέταση (Speaking).

TOEIC (Test of English for International Communication)

Είναι το μοναδικό τεστ που αναγνωρίζεται παγκοσμίως και σας ανοίγει τις πόρτες τόσο σε πανεπιστήμια και ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και στον δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα. Πιστοποιεί με ακρίβεια το επίπεδο γνώσης του κατόχου του στην Αγγλική γλώσσα και στη χώρα μας, αναγνωρίζεται και από τον ΑΣΕΠ. Η δε εξέταση καλύπτει τις εξής 2 κατηγορίες: Κατανόηση Γραπτού Λόγου & Γραμματική (Reading Comprehension) και Κατανόηση του Προφορικού Λόγου (Listening).