22380-22422

Μητροπόλεως 13, Στυλίδα, Φθιώτιδα, 35300

2231-300321

Λεωφόρος Αθηνών 110, Λαμία, 35100

triangle
About Us

Ξένες γλώσσες για Ενήλικες

Η ευκαιρία για εκμάθηση δεν χάνεται ποτέ και συχνά, μεγαλώνοντας, οι άνθρωποι είτε αναπληρώνουν τα κενά είτε διευρύνουν τους επαγγελματικούς ή προσωπικούς τους ορίζοντες, μαθαίνοντας ή συνεχίζοντας μια ξένη γλώσσα. Άλλοι αποφασίζουν στα… άντα να καταπιαστούν επιτέλους με την ξένη γλώσσα που ονειρευόντουσαν από τα φοιτητικά χρόνια, άλλοι αποφασίσουν να μετοικήσουν κι άλλοι πάλι να συνεργαστούν με επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Όπως όμως οι μικρότερες ηλικίες, έτσι και οι ενήλικες ως σπουδαστές, απαιτούν ειδικό χειρισμό, ευέλικτα ωράρια και προγράμματα σπουδών, μεγαλύτερη υπομονή κι επιμονή.


Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Σταθογιάννη οργανώνει ειδικά προγράμματα, εντατικά και ενισχυτικά για ενήλικες (φοιτητές, επαγγελματίες κλπ.), τα οποία είναι σχεδιασμένα ώστε να αναπληρώνουν τις ελλείψεις, να μαθαίνουν τα βασικά μιας γλώσσας ή ακόμη και να προχωρούν τις γνώσεις των σπουδαστών, στη περίπτωση που αυτοί παράτησαν κάποτε μια ξένη γλώσσα. Μην ξεχνάμε και το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας TOEIC, το οποίο αναγνωρίζεται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από τον ΑΣΕΠ, και ενισχύει την εισαγωγή ή και παραμονή του ενδιαφερόμενου στον δημόσιο επαγγελματικό τομέα.


Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Σταθογιάννη προετοιμάζουμε τους ενήλικες σπουδαστές μας για τα παρακάτω βασικά διπλώματα/επίπεδα:

  • Lower
  • Advanced
  • Proficiency
  • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά)
  • Delf Α1-Dalf C2, Sorbonne C1 + C2 (Γαλλικά)
  • Celi 1-5, Diploma, Diploma Avanzato & Superiore (Ιταλικά)
  • Goethe Zertifikat A1-C1 & Kleines Deutsches Sprachdiplom (Γερμανικά)

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας οδηγεί στην απαιτητική προετοιμασία για το πτυχίο. Ενός πτυχίου αναγνωρισμένου από τον ΑΣΕΠ, που θα φανεί χρήσιμο, πολύτιμο, ίσως και καθοριστικό για τη μοριοδότηση, την πρόσληψη ή ακόμη και την προαγωγή μελλοντικά.