22380-22422

Μητροπόλεως 13, Στυλίδα, Φθιώτιδα, 35300

2231-300321

Λεωφόρος Αθηνών 110, Λαμία, 35100

triangle
About Us

Ξένες γλώσσες για Παιδιά

Χρώματα, κίνηση, μουσική, τραγούδια, παραμύθια, παιχνίδια είναι τα κύρια συστατικά που μυούν με επιτυχία τα παιδιά στη φιλοσοφία, τη δομή και τη χρήση οποιασδήποτε Ξένης Γλώσσας. Η πρώτη επαφή συνδυάζεται με το παιχνίδι και τη διασκέδαση και το μάθημα ενεργοποιεί το ενδιαφέρον και την προσοχή των μικρών μαθητών μέσα από τον διαδραστικό πίνακα αφής και τα εξειδικευμένα e-books. Η ύλη ζωντανεύει μπροστά στα μάτια των παιδιών μέσα από τους χαρακτήρες των βιβλίων και τις ιστοριούλες τους. Όσο ανεβαίνει το επίπεδο δυσκολίας και γνώσης, η ύλη γίνεται πιο αυστηρή και πολύπλοκη, όμως ο ευχάριστος τρόπος εκμάθησης παραμένει. Τα τραγούδια και τα videos στηρίζουν το παιδί και το υποβοηθούν, ώστε να μάθει σωστά και να θυμάται δια βίου λέξεις, έννοιες, φράσεις, Γραμματική, Συντακτικό και Ορθογραφία. Η προφορική και γραπτή επικοινωνία αφομοιώνεται χάρη στα οπτικοακουστικά μέσα.


Όσο ανεβαίνει το επίπεδο δυσκολίας και γνώσης, η ύλη γίνεται πιο αυστηρή και πολύπλοκη, όμως ο ευχάριστος τρόπος εκμάθησης παραμένει. Τα τραγούδια και τα videos στηρίζουν το παιδί και το υποβοηθούν, ώστε να μάθει σωστά και να θυμάται δια βίου λέξεις, έννοιες, φράσεις, Γραμματική, Συντακτικό και Ορθογραφία. Η προφορική και γραπτή επικοινωνία αφομοιώνεται χάρη στα οπτικοακουστικά μέσα.

Παιδιά και Έφηβοι: Δίνοντας Εξετάσεις

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Σταθογιάννη, τα προγράμματα σπουδών είναι σχεδιασμένα γύρω από τους ίδιους τους μαθητές, τις ικανότητες, τις ιδιαιτερότητες και τον απώτερο στόχο: την κατάκτηση του διπλώματος. Οι μικροί μαθητές προετοιμάζονται με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να πάρουν το πτυχίο (επίπεδο Α2) κι αργότερα να επιτύχουν στο πτυχίο το οποίο αντιστοιχεί με το Επίπεδο Β1 (link) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.


Για τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά (ηλικίες 14+) σειρά έχουν τα πτυχία FCE ή ECCE των πανεπιστημίων Cambridge και Michigan, αντίστοιχα, τα οποία ισοδυναμούν με το Επίπεδο Β2 (το γνωστό Lower) κι αναγνωρίζονται επίσημα από το ελληνικό κράτος. Ακολουθεί το C1 κι αμέσως μετά οι εξετάσεις για το πτυχίο Proficiency (C2). Αντίστοιχα, οι μαθητές που συνεχίζουν στις γλώσσες των Γερμανικών, Ιταλικών και Γαλλικών αλλάζουν επίπεδο και δίνουν επιτυχώς εξετάσεις για την απόκτηση ανώτερων και τελικά των ανώτατων πτυχίων ξένης γλώσσας.