22380-22422

Μητροπόλεως 13, Στυλίδα, Φθιώτιδα, 35300

2231-300321

Λεωφόρος Αθηνών 110, Λαμία, 35100

triangle
About Us

Διαδραστικός Πίνακας Αφής

Οι Νέες Τεχνολογίες και τα πλεονεκτήματά τους μπαίνουν στη τάξη. Το μάθημα παύει να είναι στατικό, βαρετό και άνευρο. Η Επιτυχία της Διαδραστικότητας μεταξύ ύλης-καθηγητή-μαθητών γίνεται αντιληπτή προς όφελος της κατανόησης, αφομοίωσης και ουσιαστικής μάθησης. Μαθητές κάθε ηλικίας παρακινούνται να συμμετάσχουν, να πρωταγωνιστήσουν, να «ξυπνήσουν» την συγκέντρωση και το ενδιαφέρον τους, να αγγίξουν τον πίνακα, να γράψουν επάνω του, να διασκεδάσουν μαθαίνοντας. Με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα αφής, οι μαθητές ξεχνούν πως βρίσκονται στην τάξη και μέσα από αυτή την πρωτοποριακή διαδικασία τελικά οι γνώσεις εγγράφονται καλύτερα και πιο εύκολα στη μνήμη.

Τα πλεονεκτήματα:

  • Το μάθημα ζωντανεύει μέσα από εικόνες, κίνηση, χρώματα και ήχους
  • Οι μαθητές «ξυπνούν» κι αποζητούν τη συμμετοχή τους στο μάθημα
  • Η «ζωντανή» ύλη γίνεται κατανοητή και κερδίζει την προσοχή των μαθητών
  • Οι επιδόσεις των μαθητών κορυφώνονται
  • Η ύλη εγγράφεται αβίαστα, πιο εύκολα, γρήγορα κι αποτελεσματικά στη μνήμη
  • Ο μαθητής συσχετίζει το διάβασμα με μια ευχάριστη, διαδραστική διαδικασία και ενθαρρύνεται να μελετήσει μόνος του, στο σπίτι
  • Η εκπαίδευση είναι ευχάριστη, αποτελεσματική, πετυχημένη