22380-22422

Μητροπόλεως 13, Στυλίδα, Φθιώτιδα, 35300

2231-300321

Λεωφόρος Αθηνών 110, Λαμία, 35100

triangle
About Us

Η ομάδα

Η σταθερή ομάδα που διαμορφώνει το δυναμικό των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Σταθογιάννη, απαρτίζεται από συνολικά 5 καθηγητές στις γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά. Όλοι οι καθηγητές του φροντιστηρίου χαρακτηρίζονται από πείρα κι επαγγελματισμό, από τη μεταδοτικότητα και την επαφή τους με τους μαθητές, από θετικότητα και υπομονή, από τη σωστή αίσθηση της γλώσσας και την ικανότητά τους να «δένονται» με τα παιδιά. Οι καθηγητές συζητούν μεταξύ τους τουλάχιστον 1 φορά το μήνα για την επίδοση και την πρόοδο των μαθητών, για τυχόν ιδιαιτερότητες και δυσκολίες που προκύπτουν και υπάρχει ένα ιδιαίτερα θετικό, φιλικό κλίμα, το οποίο «περνά» και στην τάξη. Η επιμόρφωση των ίδιων των καθηγητών μέσα από ειδικά σεμινάρια είναι συνεχής, ενώ στενή και ειλικρινής είναι και η επαφή με τους γονείς.


Τα κριτήρια επιλογής των καθηγητών είναι αυστηρά και απόλυτα. Και το γεγονός ότι τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Σταθογιάννη είναι το μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Στυλίδας που διδάσκει τις 4 βασικές ξένες γλώσσες με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και μάλιστα με τόση επιτυχία στις εξετάσεις, επιτρέπει στους μαθητές που το επιθυμούν, να μάθουν κι άλλη γλώσσα χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουν φροντιστήριο ή καθηγητή!