22380-22422

Μητροπόλεως 13, Στυλίδα, Φθιώτιδα, 35300

2231-300321

Λεωφόρος Αθηνών 110, Λαμία, 35100

triangle
About Us

Μιλάμε... Ιταλικά

Celi 1(αρχάριο επίπεδο ξένης γλώσσας)

Οι μικροί μαθητές έρχονται σε επαφή με τη γλώσσα, την εκφορά της, το βασικό Λεξιλόγιο και τη Γραμματική.

Celi 2 (μέτρια γνώση ξένης γλώσσας)

Οι μαθητές εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και συμμετέχουν σε απλές συζητήσεις κι ανταλλαγή πληροφοριών.

Celi 3 (καλή γνώση ξένης γλώσσας)

Το επίπεδο ανεβαίνει και οι μαθητές μπορούν πλέον να συζητήσουν πολύ πιο ολοκληρωμένα κι εμπεριστατωμένα, χρησιμοποιώντας όλη τη δομή της γλώσσας σωστά.

Celi 4 (πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας)

Το επίπεδο ανεβαίνει αισθητά και πλέον οι συμμετέχοντες μπορούν να βασιστούν στην Ιταλική γλώσσα για τις συνομιλίες τους, για ανταλλαγή απόψεων, για τον προφορικό και γραπτό λόγο ακαδημαϊκού περιεχομένου, με έμφαση στα πολύπλοκα θέματα και νοήματα του Πολιτισμού, της Λογοτεχνίας, της Ιστορίας.

Celi 5 (άριστη γνώση ξένης γλώσσας)

Οι νεαροί μαθητές έχουν κατακτήσει πλέον τη δομή, τα χαρακτηριστικά και την εκφορά της ξένης γλώσσας. Μπορούν να τη χειριστούν με θεαματική άνεση και αυτοπεποίθηση και να εκφραστούν άψογα τόσο στο προφορικό όσο και στο γραπτό κομμάτι, συνθέτοντας ακόμη και νοήματα κι επιχειρήματα απαιτήσεων.

Diploma B2 + Diploma Avanzato C1 + Superiore C2

Οι συμμετέχοντες εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο στη γλώσσα και την εξέλιξή της. Είναι σε θέση να αναλύσουν λογοτεχνικά και απαιτητικά ακαδημαϊκά κείμενα.

Ιταλικά για ενήλικες

Οι κύκλοι σπουδών σαν ύλη και προετοιμασία πτυχίου επαναλαμβάνονται για τους ενήλικες (φοιτητές, επαγγελματίες κλπ.), αλλά με διαφορετική προσέγγιση και ταχύτητα.

Τα επίπεδα σπουδών όπως έχουν ορισθεί από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο, είναι

  • Α1 (πολύ αρχάριο επίπεδο)
  • Α2 (αρχάριο επίπεδο)
  • Β1 (μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας)
  • Β2 (καλή γνώση της ξένης γλώσσας)
  • C1 (πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας)
  • C2 (άριστη γνώση της ξένης γλώσσας)

Οι φορείς που λειτουργούν ως επίσημα εξεταστικά κέντρα και με τους οποίους συνεργάζεται το φροντιστήριό μας, είναι